Video: De Mährländer speelt Dudácká tijdens Bergeijk Blaast, 19 mei 2019

De Mährländer speelt het nummer Dudácká tijdens Bergeijk Blaast, op 19 mei 2019 in Theater De Kattendans.