Video: De Mährländer speelt Ole Guapa tijdens Boereblaosfestijn, 15 september 2019

De Mährländer speelt het nummer Ole Guapa tijdens het Boereblaosfestijn, op 15 september 2019 in de Boerenschuur in Genhout-Beek.